B2G Offentlig Upphandling

Höga krav och stor potential

B2G Offentlig Upphandling


Offentlig upphandling eller B2G (Business to Government), är den i särklass största, enskilda marknaden för handel av varor och tjänster. Enbart i Sverige omsätter den över 700 miljarder kronor årligen. Att vinna upphandlingarna är åtråvärt – ert företag får garanterade inkomster över tid och trygga uppdragsgivare som inte är konjunkturkänsliga. Men de offentliga upphandlingarna är även styrda av lagar och regler, vilket kan resultera i komplicerat förfarande och mycket högra krav på er som lämnar anbud. Det är där vi med hjälp av vår erfarenhet, kompetens och helikoptersyn hjälper er att nå hela vägen fram till mål.

Kontaktuppgifter

Offerator AB
Bragevägen 19
114 24 Stockholm

Tel 08-23 86 00