Case

Hårt arbete ger högt resultat
Vår framgång är lätt att mäta. Den är precis lika stor som våra kunders. Varje gång vi vinner en offentlig upphandling lägger vi ännu lite mer erfarenhet och kompetens till vårt erbjudande. Här kan du läsa mer om några av våra uppdrag.

​​​​​​​Uppdrag: Hjälp oss att vinna vår enda affär

En av våra uppdragsgivare hade en enda kund – Landstinget. Efter sex år hade det blivit dags att upphandla tjänsterna på nytt. Det blev en mycket utdragen process med flera överprövningar som till slut ledde till att upphandlingen fick göras om.

De kundundersökningar som genomfördes under perioden visade att beställaren var nöjd med leveransen de fått. Samtidigt visste vi att konkurrenterna skulle göra precis vad som helst i form av ansträngningar och idéer för att vinna uppdraget. Vår uppdragsgivare var tvungen att förnya sig. Och det rejält! Vi kom gemensamt fram till att det krävdes flera innovativa, affärsstrategiska beslut och ”thinking out of the box” för att lyckas. Ett helt nytt erbjudande, nyrekryteringar samt nya samarbetsavtal var nödvändiga att arbeta fram. Vi bistod med vår kompetens och erfarenhet, la upp strategierna, agerade bollplank och ledde mycket av det krävande arbetet tillsammans med nyckelpersoner på företaget.
​​​​​​​
Två år efter vårt första möte kunde vår uppdragsgivare till slut skriva under ett nytt sex-års-avtal med Landstinget. Det hade varit ett hårt slit för dem, men resulterade i affärer värda över hundra miljoner kronor om året. Dessutom lyckades vi på vägen vinna ytterligare uppdrag inom andra landsting. Som bekant ska man ju aldrig lägga alla ägg i en korg.

Uppdrag: Trygga vår framtid

Under ett tjugotal år hade kommunen köpt vårdplatser av vår uppdragsgivare. Det fungerade väl, de boende levde lyckliga och trygga i livets slutskede. På hemmet fanns 40 vårdplatser och nu skulle de upphandlas på nytt. Både boende och anhöriga hade bara beröm för bemötandet och boendemiljön. Personalen var välutbildad och metodiken väl inarbetad. Det fanns bara ett problem. Inget av arbetet var riktigt dokumenterat. Samarbeten fanns visserligen för att tillhandahålla diverse tjänster till de boende, men det fanns inga samarbetsavtal framtagna. Ibland ringde andra kommuner, men utan avtal kunde vår uppdragsgivare inte ta emot några personer. Uppdragsgivaren kom till oss med många frågor: Vågar vi bygga ut, skall vi certifiera oss, får vi sälja maten vi lagar till dagiset tvärs över gatan? Och hur gör vi med dokumentationen?

Vi hjälpte dem med både svar på frågorna och att skapa en professionell metod för att dokumentera arbetet. På vår inrådan har kunden nu ISO-certifierat sitt kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt miljöcertifierat sig enligt ISO 14001.

Och de gamla på hemmet kunde till slut andas ut. Efter att vi bistått med strategisk rådgivning och författat anbudet vann vår kund även den nya upphandlingen.

​​​​​​​I förebyggande syfte och för att minska affärsriskerna träffade vi sedan närliggande kommuner för att bygga relationer och för att förstå deras framtida behov. Det ledde till att avtal skrevs även med dem och nu har, på vår inrådan, ett nytt boende projekterats i grannkommunen.

Uppdrag: Öka antalet kunder i offentlig sektor

Vi blev kontaktade av ett litet företag i tjänstesektorn som mestadels hade privata kunder och några mindre, icke upphandlade uppdrag inom offentlig sektor. Det var en osäker tillvaro. Vår uppdragsgivare ville sprida riskerna och skapa stabilitet genom att skaffa nya, upphandlade uppdrag inom offentlig sektor. De bad oss om hjälp. Vi började vårt samarbete med att först analysera marknaden och därefter vässa företagets alla beståndsdelar för att på sätt göra det mer attraktivt för beställare i offentlig sektor. Först när alla bitarna var på plats kunde det strategiska säljarbetet inledas. Och det gick lysande! Tre år senare stod uppdragen inom offentlig sektor för 60 % av vår uppdragsgivares omsättning. En omsättning som hade tredubblats under samma period!

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00