Anbudsprocessen

Vinnande Anbud
Att skriva ett anbud är en svår balansgång. Allt det hårda och mödosamma arbete som lagts på att vässa organisationen inför upphandlingen måste kommuniceras tydligt, lättförståeligt och åtråvärt. Köparen ska öppna, läsa och känna att det var precis detta som efterfrågades. Kanske bara ännu lite mer nytänkande, väldisponerat och genomarbetat än vad de kunnat föreställa sig. Samtidigt gäller det att undvika skönmålningar eller att utlova sådant som kan komma att stå ert företag dyrt i längden. Anbudsskrivande är kort sagt en konst som kräver stor färdighet. Naturligtvis är det också så att ju fler anbud man skriver, desto bättre blir resultatet. Därför delar vi gärna med oss av vår kunskap.

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00