G2B & B2G 

Länken till den goda affären

G2B (Government to Business) 

Kommunens bästa vän. Offerator är länken till den goda affären. Vi hjälper upphandlande myndigheter att göra rätt. Att hitta den lämpligaste lösningen kräver god insyn i den privata sektorn. När man upphandlar och vill lyckas göra en bra affär är det bra att ha ett bollplank med förståelse och kunskap om hur marknaden fungerar. Tack vare erfarenhet och kompetens hjälper vi er att lyckas med den goda affären.

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00

Offentlig upphandling eller B2G (Business to Government)

Är den i särklass största, enskilda marknaden för handel av varor och tjänster. Enbart i Sverige omsätter den över 700 miljarder kronor årligen. Att vinna upphandlingarna är åtråvärt – ert företag får garanterade inkomster över tid och trygga uppdragsgivare som inte är konjunkturkänsliga. Men de offentliga upphandlingarna är även styrda av lagar och regler, vilket kan resultera i komplicerat förfarande och mycket högra krav på er som lämnar anbud. Det är där vi med hjälp av vår erfarenhet, kompetens och helikoptersyn hjälper er att nå hela vägen fram till mål.