Utbildning

och workshops på alla nivåer
På Offerator har vi mycket stor erfarenhet av att hålla utbildningar kring offentlig upphandling. Många av de begrepp, termer och metoder som vi utvecklat och fört fram under åren används numera generellt i branschen. Det är smickrande och sporrar oss att fortsätta gå i bräschen med samma energi.

​​​​​​​Vi anlitas flitigt för så väl enskilda workshops som för längre, skräddarsydda kurser. Vissa av våra utbildningar sker i samarbete med Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Vi agerar även strategiskt bollplank i upphandlings- och anbudsfrågor.

I vårt arbete ser vi på gång på gång att de företag där både ledning och anbudsansvariga har initierad kunskap om spelreglerna i offentlig upphandling når både högre lönsamhet och större framgång. Därför är rätt utbildning A och O. Det är också en viktig del av vår vinnande helhet.

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00