Konsultstöd

Samarbetsprocessen steg för steg
Våra uppdrag utförs efter vår väl beprövade och noga utmejslade samarbetsprocess som inleds med en gedigen behovsanalys. Vilka förutsättningar finns för att ta del i och vinna upphandlingen? Vad behöver skruvas på? Vilka kompetenser bör plockas in för att förstärka och förbättra ert erbjudande? Vi genomlyser ert företag och lägger gemensamt upp en vinnande strategi. Under vägen fram till författat anbud har vi täta avstämningar och kvalitetskontroller som gör att alla inblandade kan känna sig trygga med processen och resultatet.
​​​​​​​
Enstaka gånger kommer vi gemensamt fram till att det som efterfrågas i upphandlingen är alltför krävande för att hinnas med denna gång. Då avråder vi er från att delta, men kan självklart hjälpa er att vässa organisationen och affärsmöjligheten till nästa tillfälle.

Eftersom vi ser vår samarbetsprocess som ett kretslopp är den vunna upphandlingen endast ett delmål på vägen. Så fort den är vunnen gäller det att samla nya krafter och blicka framåt mot nästa utmaning. Vi har hjälpt vissa uppdragsgivare att fyrdubbla sin omsättning på lika många år. Den typen av framgång är fullt möjlig, men bygger på ett öppet, ärligt och långtgående samarbete med ömsesidigt förtroende och sikte på framtiden.

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00