Internationellt

Världen är större än Sverige.
Numera krymper världen. Utländska bolag är med i svenska upphandlingar och svenska företag borde också i högre grad snegla ut mot upphandlingar på nya marknader. Här finns stora möjligheter till goda affärer men också behov av rätt sorts information. Självklart kan vi bistå med hjälp, kontakter och svar på frågor.​​​​​​​

Kontaktuppgifter

Tel 08-23 86 00